Úhrada za poskytované služby, sazebník

 

 

Před zahájením poskytování jakékoliv naší služby je s klientem uzavřena smlouva o poskytování služeb, která přesně specifikuje požadavky klienta, poskytovaných služeb, jejich rozsah a ceny. Asistent řádně zapisuje po každé vykonané službě do pracovního výkazu odpracované hodiny, datum, délku služby a klient toto vždy  písemné odsouhlasí po ukončení služby svým podpisem. Na základě tohoto výkazu je klientovi vystavená faktura k úhradě, dle dohody každý týden nebo na konci měsíce. Klient tuto fakturu může uhradit v hotovosti, přímo pracovníkovi Domácí péče Maria, dále převodním příkazem na náš bankovní účet, dle údajů na vystavené faktuře, nebo složenkou. Doba splatnosti je vždy uvedena ve faktuře, dle dohody s klientem a spolu s fakturou je zaslána také kopie pracovního výkazu na základě kterého je faktura vystavena.

Image
Image

 

CENNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY DOMÁCÍ PÉČE MARIA, z.ú.
Úhrada za poskytování pečovatelské služby je regulována vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Ceník je platný od 1.10.2022
Základní činnost

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  .....135,- Kč/1 hod.
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  .....135,- Kč/1 hod.
Pomoc při prostorové orientaci  .....135,- Kč/1 hod.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  .....135,- Kč/1 hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

Pomoc při úkonech osobní hygieny .....135,- Kč/1 hod.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty .....135,- Kč/1 hod.
Pomoc při použití WC .....135,- Kč/1 hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Poskytnutí stravy - zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování .....135,- Kč/1 hod.
Dovoz jídla .....40,- Kč/1 domácnost.
Pomoc při přípravě jídla a pití .....135,- Kč/1 hod.
Příprava a podání jídla a pití .....135,- Kč/1 hod.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Běžný úklid a údržba domácnosti .....135,- Kč/1hod.
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti např. po malování, sezónní úklid .....135,- Kč/1hod.
Topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení .....135,- Kč/1hod.
Běžné nákupy a pochůzky .....135,- Kč/1hod.
Velký nákup např. týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti .....135,- Kč/1hod.
Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy .....135,- Kč/1 hod (1kg prádla)
Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy .....135,- Kč/1 hod (1kg prádla)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení k lékaři, na orgány státní správy, instituce poskytující veřejné služby, úřady .....135,- Kč/1 hod.

*Fakultativní činnosti /činnosti nabízené nad rámec základních činností

**Dohled 135,- Kč/1hod. 
Doprovod na procházku, noční dohled ( hlídání) .....135,- Kč/1hod.
Volnočasová aktivita - rukodělné práce, pracovně výchovná činnost .....135,- Kč/1hod.
Cvičení motoriky, upevňování motorických, sociálních a psychických schopností .....135,- Kč/1hod.
Aktivity podporující sociální začlenění .....135,- Kč/1hod.
Pronájem dvou termo jídlonosičů .....30,- Kč/ měsíc
Doprava firemním vozem .....12,- Kč/ km

*Fakultativní činnosti jsou zpoplatněny i pro uživatele, kteří využívají pečovatelskou službu zdarma, na základě zákona č. 255/1946 Sb, v platném znění.  
** Dohled zahrnuje krátkodobé zastoupení pečující osoby a uživatelům pečovatelské služby je za úkon pečovatelské služby účtován skutečně spotřebovaný čas na realizaci úkonu po celých minutách.

 

Kontakt

Domácí péče Maria, z.ú.
Marxova 1764/52, 69501 Hodonín

tel.: +420 602 701 626
mail: info@seniormaria.cz

 

Ostatní