Pečovatelská služba

 

Pečovatelská služba je terénní, která je vykonávaná v domácím prostředí klienta. Řídí se především zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou č.505/2006. Je poskytovaná občanům žijícím na území v okrese Hodonín a Brno.

Námi poskytovaná pečovatelská služba pomáhá především seniorům a  osobám se zdravotním postižením. Potřebným, kteří mají z důvodu věku, nemoci nebo chronického onemocnění, trvale či dočasně sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato služba je určena pro klienty u kterých se zdravotní stav zhoršil natolik, že nejsou z důvodu nemoci nebo stáří schopni samostatnosti a vyžaduje péči jiné osoby

Pracujeme na křesťanských základech a na principu individuálních potřeb s osobním přístupem ke každému klientovi.

Cílem pomoci pečovatelské služby je umožnit klientovi setrvávat nadále v domácím prostředí, přestože již klient nemá sílu postarat se sám o sebe a tím mu umožnit žít život pro něho ve známém prostředí, mezi svými blízkými a přáteli. Pomoci ve snaze zabránit umístění do pobytového zařízení a tím umožnit klientovi důstojné prožití  třeba své poslední etapy života v jeho domácím prostředí. Také pomoc či odlehčit jeho rodině s péči o rodinného příslušníka a pomoc s vytvořením psychické a fyzické pohody klienta. K tomu velmi pozitivně přispívá zachování sociálního kontaktu s okolím. Proto s našimi klienty rádi vytváříme volnočasové aktivity jako jsou, rekondiční cvičení, ruční práce, četba, cvičení paměti, návštěva přátel, vycházky, různé výlety a účastnění se pravidelných bohoslužeb.

Image

Základní okruhy činnosti pečovatelské služby

  • zajišťujeme pomoc při zvládání každodenních běžných úkonů. Jedná se o pomoc při přesunu klienta, podpory u nestabilní chůze, pomoc při oblékání a svlékání, zajištění a podávání jídla, pití a léků.
  • zajišťujeme pomoc při osobní hygieně nebo ji vykonáme, pomoc při používání WC
  • příprava jídla a pití nebo pomoc při přípravě, popřípadě pravidelná donáška a podávání
  • pomoc s rozvíjením stávajících schopností a jejich zlepšování
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti, běžný úklid, nákupy, praní, žehlení prádla v domácnosti
  • doprovod při návštěvě lékaře, doprovod na úřady, zajištění a donáška léků
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, procházky, návštěvy u přátel nebo rodiny, výlety
  • základní sociální poradenství zdarma a vyřízení příspěvku na péči

 

Kontakt

Domácí péče Maria, z.ú.
Marxova 1764/52, 69501 Hodonín

tel.: +420 602 701 626
mail: info@seniormaria.cz

 

Ostatní