Pomáhejte s námi

Image

 

Jako nestátní nezisková organizace budeme rádi za každý finanční příspěvek, který proměníme ve více péče pro naše seniory.  Díky Vaší štědrosti můžeme poskytnout péči a sociální podporu i těm seniorům, kteří jsou v těžké finanční situaci. Našim posláním je pečovat o seniory v domácím prostředí, aby nezůstávali osamoceni a abychom zachovávali jejich lidskou důstojnost.

Darované finanční příspěvky budou použity na zajištění chodu ,,Domácí péče Maria, z.ú.“

S vděčností v srdci děkujeme !

Ať Vám Pán žehná

Číslo účtu:  2002327102/ 2010
IBAN účtu: CZ78 2010 0000 0020 0232 7102

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Kontakt

Domácí péče Maria, z.ú.
Marxova 1764/52, 69501 Hodonín

tel.: +420 602 701 626
mail: info@seniormaria.cz

 

Ostatní