Osobní asistence

 

Domácí péče Maria podporuje rodiny, které na sebe převezmou péči o svého blízkého seniora službou ,,Osobní asistence´´ ať již krátkodobou nebo dlouhodobou péčí. Osobní asistence je terénní služba, kterou poskytujeme klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku ( senior od 65 let), chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistence probíhá v domácím, přirozeném  prostředí klienta a je poskytovaná dospělým klientům. Pomoc a podpora spočívá v individuálních potřebách klienta při každodenních činnostech a směřuje k posílení nebo udržení jeho stávajících schopností a dovedností. Cílem je, aby klient byl schopen a mohl co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.  Nemocný člen rodiny tak neztratí sociální kontakt a osobní asistencí se zmírní jeho nepříznivá životní situace, která pochopitelně ovlivňuje psychický stav klienta. Služba respektuje především důstojnost člověka, kterému je poskytována a klademe velký důraz jak na důsledné dodržování základních lidských práv a svobody, také na diskrétnost a mlčenlivost. Služby osobní asistence, poskytované dle zákona č.108/2006Sb o sociálních službách mohou poskytovat 24hodinovou denní péči, 7 dní v týdnu.

Tato služba odlehčí i rodinným příslušníkům se starostí o svého blízkého v době, kdy jsou v zaměstnání nebo z jiných důvodů nemohou plně věnovat péči svému blízkému a chtějí, aby bylo o něj postaráno. Naopak klient dobře zvolenou osobní asistencí získává zdravé sebevědomí díky větší soběstačnosti bez pomoci rodinných příslušníků při každodenních činnostech za pomocí asistence. Klient nemá pocit samoty, ale naopak aktivně tráví den ve společnosti, zachovává si své osobní zvyklosti, záliby a přitom zůstává ve svém domácím prostředí.

Image
Image

Základní okruhy činnosti osobní asistence

 • zajišťujeme pomoc při zvládání každodenních běžných úkonů. Jedná se o pomoc při přesunu klienta ( např. na vozík, lůžko a použití polohovacích a fixačních pomůcek, použití zvedáku či skluzné desky, manipulace s polohovatelným lůžkem apod na vozík, lůžko, polohovací postel, podpory u nestabilní chůze, pomoc při oblékání a svlékání, zajištění a podávání jídla, pití a léků.
 • zajišťujeme pomoc při osobní hygieně nebo ji vykonáme ( koupání, sprchování, mytí na lůžku), pomoc při používání WC, výměna inkontinenčních pomůcek  
 • příprava jídla a pití nebo pomoc při přípravě, popřípadě pravidelná donáška a  podávání
 • pomoc s rozvíjením stávajících schopností a jejich zlepšování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, běžný úklid, nákupy, praní, žehlení prádla v domácnosti
 • doprovod při návštěvě lékaře, doprovod na úřady, zajištění a donáška léků
 • zapůjčení speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu  ve vnitřním i vnějším prostoru s použitím pomůcek např.: hole, chodítko, vozík, schodolez apod.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, procházky, návštěvy u přátel nebo rodiny, výlety
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovná, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • základní sociální poradenství zdarma a vyřízení příspěvku na péči

 

Kontakt

Domácí péče Maria, z.ú.
Marxova 1764/52, 69501 Hodonín

tel.: +420 602 701 626
mail: info@seniormaria.cz

 

Ostatní